برگزاری جلسات مشاوره خصوصی برای شرکتها و هسته های استان مرکزی

برگزاری جلسات توانمندسازی

۳۰ آبان ۱۳۹۸ | ۱۹:۵۳ کد : ۳۲۸۸ رویداد های مهم
تعداد بازدید:۳۰۵
برای اولین بار در کشور مرکز رشد دانشگاه آزار اسلامی اراک میزبان پنل های مشاوره و توانمندسازی شرکت های دانش بنیان استان مرکزی بود. این پنل ها در زمینه های تخصصی بیمه؛ بازایابی؛ توسعه کسب و کار؛ دانش بنیان؛ تامین مالی و منابع انسانی در مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی اراک با حضور ۲۳ شرکت و واحد فناور برگزار شد.