رویداد های مهم - آرشیو

هفتمین نمایشگاه فناوری ربع رشیدی (رینوتکس ۲۰۱۹)

فراخوان شرکت در نمایشگاه رینوتکس ۲۰۱۹

این نمایشگاه در تاریخ ۱۳ الی ۱۷ آبان ماه ۱۳۹۸ در محل دائمی نمایشگاه های تبریز برگزار خواهد شد. اطلاعات تکمیلی در پوستر نمایشگاه به پیوست آمده است.

ادامه مطلب