رویداد های مهم - آرشیو

کافه کار آفرینی زیست

اولین کافه کارافرینی علوم زیستی

اولین کافه کارافرینی علوم زیستی در دانشکده علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی اراک با حضور کارافرینان این حوزه در روز یکشنبه ۳ آذرماه برگزار می گردد.

ادامه مطلب
برگزاری جلسات مشاوره خصوصی برای شرکتها و هسته های استان مرکزی

برگزاری جلسات توانمندسازی

برای اولین بار در کشور مرکز رشد دانشگاه آزار اسلامی اراک میزبان پنل های مشاوره و توانمندسازی شرکت های دانش بنیان استان مرکزی بود. این پنل ها در زمینه های تخصصی بیمه؛ بازایابی؛ توسعه کسب و کار؛ دانش بنیان؛ تامین مالی و منابع انسانی در مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی اراک با حضور ۲۳ شرکت و واحد فناور برگزار شد.

ادامه مطلب