تعریف

تعریف بر اساس شیوهنامه ایجاد و حمایت از شرکتها و موسسههای دانشبنییان دانشگاه آزاد اسلامی:
شرکت ها و موسسات دانش بنیان شرکت یا مؤسسه خصوصی یا تعاونی است که به منظور هم‌افزایی علم و ثروت، توسعه اقتصاد دانش محور، تحقق اهداف علمی و اقتصادی (شامل گسترش و کاربرد اختراع و نوآوری) و تجاری سازی نتایج تحقیق و توسعه (شامل طراحی و تولید کالا و خدمات) در حوزه فناوری های برتر و با ارزش افزوده فراوان به ویژه در تولید نرم افزارهای مربوط تشکیل می‌شود.
 
تعریف مستند از مراکز مهم علمی همچون OECD :
آندسته از گروههای انسانی تحصیلکرده در مراکز علمی، پژوهشی و تحقیقاتی که توانسته باشند در این مراکز علاوه بر فراگیری علوم نظری و تئوریهای علمی روشهای تبدیل علوم فراگرفته به فعالیت‏های درآمدزا و تولید کننده ارزش را به همراه داشته باشد.