شاخص های شرکت های دانش بنیان نوپا

زمینههای فعالیت شرکت‎‎های دانش‎‎بنیان

1. تجاری‎سازی پژوهش‎های کاربردی و توسعه‎ای برای تولید فناوری‎های برتر و با ارزش افزوده فراوان

2. ارائه خدمات تخصصی و مشاوره‏ای (خدمات علمی،‌ تحقیقاتی و فنی) از طریق امکانات موجود در دانشگاه با دریافت مجوز

3. تولید محصولات با فناوری نوین(تولید و توسعه فناوری‎های برتر)

4. ارایه خدمات توسعه کارآفرینی، با محوریت خوشه‎های کسب و کار

5. انجام خدمات ورود کسب و کار به بازار ملی و منطقه‎ای

 

انواع شرکت‎‎های دانشبنیان

1.    شرکت‎هایی که فقط اعضای هیات علمی مالک آن هستند.

2.    در صورتی که سهام دانشگاه کمتر از 50 درصد باشد،‌ شرکت دانش بنیان، شرکتی خصوصی است که باید تابع قانون تجارت باشد و در اداره ثبت شرکت‎‎ها ثبت شود.

3.    شرکت‎هایی که دانشگاه‎ها نیز در آن مالکیت دارند.

4.    درصورتی‎که سهام دانشگاه 50 درصد یا بیشتر باشد، شرکت دانش بنیان، شرکتی دولتی است.